Nyheter utgåva 2024/25

Var snäll och skriv ett sökord

Den här utgåvan av KRAVs regler gäller i två år 2024 och 2025. Under 2023 driver vi ett aktivt inlyssningsarbete för att få synpunkter på våra regler. De synpunkter vi får är avgörande för hur vi förbättrar formen för reglerna, processen för hur de tas fram och givetvis innehållet i reglerna. Det kommer att märkas till nästa utgåva 2026. Du är fortsatt välkommen att lämna synpunkter på hur reglerna kan bli ännu bättre.

Jämfört med KRAVs regler 2023 är förändringarna i denna utgåva få, men vi har gjort några förenklingar som vi vill uppmärksamma dig på:

  • Vi underlättar redovisningen av försäljningsvärden så du bara redovisar den totala försäljningen. (regel 2.7.5)
  • Redovisningen av EAN-koder för artiklar blir frivillig. (regel 2.2.4)
  • Det är möjligt för grupper av lantbrukare att certifieras som aktörsgrupper om de följer KRAVs produktionsregler och EU-förordningens för ekologisk produktion regler för aktörsgrupper. (regel 2.1.23)
  • Det är lättare för den äggproducent som varit KRAV-certifierad och övergår till konventionell äggproduktion att återkomma till KRAV-certifierad äggproduktion. (regelavsnitt 5.1.3)
  • När EU:s regler för ekologisk insektsproduktion är klara kan den som följer EU:s produktionsregler och KRAVs allmänna regler KRAV-märka sin insektsproduktion. (regelavsnitt 5.6)
  • Slakt på gård tillåts om den utförs enligt förordning (EG) nr 853/2004 och svensk djurskyddslagstiftning.
  • Flera fiskefartyg med samma huvudman kan i vissa fall göra internrevisioner av fiskefartygen (regel 17.0.3)

Alla nya regler sedan 2023 års utgåva är markerade som ”NY” och alla med ändrad betydelse som ”ÄNDRAD”. (Se Läsansvisningar)